Eesnäärmevähi Patsientide Liit on vabatahtlik mittetulunduslik ühing.

Eesnäärmevähi Patsientide Liit sai loodud neljal eesmärgil:

  • Tõsta teadlikkust eesnäärmevähist
  • Pakkuda liikmetele neile vajalikku ja tõenduspõhist informatsiooni
  • Toetada patsiente ja nende lähedasi
  • Seista patsientide õiguste eest.

Euroopa riikides on patsientide liidud väga levinud. Sellised ühingud on muutuvas maailmas vajalikud, sest see on kõige parem viis patsientide huvide eest seista. Näiteks, vahel võib kuluda palju aega mõne uue ravimvormi turule tulekuks (eriti sellisesse globaalses mõttes väikese populatsiooniga turusektorisse) ja sel juhul patsientide liidu hääl võib osutuda isegi jõulisemaks arstide omast. Patsientide liit mitte ainult ei liida patsiente, vaid organisatsiooni aktiivne tegevus mõjutab ka ravikättesaadavust ja -kvaliteeti. Teadlikkuse tõstmise ja õigeaegse testimise propageerimise kaudu jätab patsientide liit ka jälje Eesti ühiskonna tervisele.

Eesnäärmevähi Patsientide Liiduga saavad liituda eesnäärmevähi diagnoosiga mehed ja nende lähedased. Uued liikmed ja koostöö pakkumised on alati oodatud!
Kontakt: vahimehed@gmail.com